REGULAMIN

Sklep internetowy TanieAkcesoria.pl prowadzony jest przez:

 

Pro3W Sp. jawna
NIP: 5170385941
KRS: 0000711037
Regon: 36904665400000

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny na stronach TanieAkcesoria.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena produktu podana w momencie składania zamówienia.

 2. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, TanieAkcesoria.pl zastrzegają sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie. Zgodnie z art. 543 § 1 i §2 "Kodeksu Cywilnego".

 3. Treść online TanieAkcesoria.pl nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy. Umowa kupna - sprzedaży następuje w momencie otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez TanieAkcesoria.pl.

 4. Klient dokonując zakupu w TanieAkcesoria.pl składa ofertę kupna zgadzając się przy tym dobrowolnie na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie co potwierdza podczas procesu składania zamówienia poprzez zaznaczenie checkboxa “Akceptuję regulamin”.

 5. Jeżeli zaistnieje sytuacja, że danego produktu nie ma na magazynie a TanieAkcesoria.pl nie jest w stanie zamówić produktu u producenta, klient jest bezzwłocznie informowany o przysługującym mu prawie zmiany zamówienia bądź rezygnacji z niego.

 6. Dokonując rejestracji w TanieAkcesoria.pl oraz zapisując się na listę subskrybentów newslettera, klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.

 7. Administratorem danych osobowych jest firma Pro3W Sp. jawna.

 8. Baza danych klientów TanieAkcesoria.pl jest zgłoszona w GIODO pod nazwą TanieAkcesoria.pl

 9. Utrwalenie i udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie TanieAkcesoria.pl, przesłanie Klientowi na podany adres e-mail podsumowania zamówienia, oraz dołączenia do przesyłki dowodu zakupu.

2. Termin realizacji

Czas realizacji zamówienia jest liczony od potwierdzenia zamówienia do momentu nadania przesyłki do klienta.

 1. Czas realizacji zamówienia jest zależny od dostępności danego produktu na magazynach TanieAkcesoria.pl lub w magazynach producentów.

 2. Zamówienie złożone z produktów o różnym czasie dostawy jest wysyłane po skompletowaniu całości asortymentu.

 3. Zamówienia realizowane i wysyłane są w dni robocze.

 4. TanieAkcesoria.pl mogą wymagać od klienta wpłacenia zaliczki. Wysokość kwoty jest ustalana indywidualnie. Do chwili zaksięgowania zaliczki na koncie bankowym TanieAkcesoria.pl realizacja zamówienia zostanie wstrzymana.

 5. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku braku towaru na magazynie.

 6. Czas dostarczenia przesyłki do klienta składa się z czasu realizacji zamówienia przez TanieAkcesoria.pl oraz czasu dostawy zależnego od wybranej przez klienta w trakcie składania zamówienia firmy przewozowej lub sposobu dostawy.

3. Dostawa towaru

Zamówiony towar można odebrać osobiście w magazynie TanieAkcesoria.pl w Rzeszowie przy al. Piłsudskiego 40 lokal 3 w “CH Ameryka” Warunkiem odbioru jest uprzednie złożenie zamówienia i otrzymanie informacji od TanieAkcesoria.pl o gotowości towaru do odbioru.

 1. Koszty dostawy zamówienia są podawane w momencie składania zamówienia i są zależne od wybranej przez klienta formy dostawy oraz płatności.

 2. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 3. TanieAkcesoria.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu lub jej nieodebrania przez klienta.

 4. W chwili odbioru towaru Klient może sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz sprawdzić jej kompletności w obecności kuriera w którego obecności można sporządzić "Protokół Reklamacji". Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, w tym ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.

 5. Jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało zauważone po odjeździe kuriera klient powinien zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji".

 6. Jeżeli brak odebrania towaru wysłanego za pobraniem (opłata przy odbiorze paczki) wynika jedynie z własnej woli klienta i brak jest prawnego uzasadnienia takiej decyzji z jego strony (sprzedawca poniósł koszty przesyłki zwrotnej oraz nie otrzymał ceny towaru i kosztów przesyłki za pobraniem, a do ich uiszczenia obowiązany był kupujący), wówczas koszt przesyłki zwrotnej stanowi szkodę po stronie sprzedawcy, która wynika z nienależytego wykonania umowy sprzedaży przez klienta.

  W takim przypadku klient będzie zobligowany do uiszczenia opłaty w wysokości 2 x wybrany koszt dostawy na konto sprzedawcy (opłata za transport do klienta oraz od klienta do sprzedawcy)

  Nie uiszczenie opłaty za transport będzie skutkowało odpowiedzialnością prawną Kupującego łącznie z sądowym przymusem wyegzekwowania opłaty.
   

4. Sposób płatności

 1. Płatność przy odbiorze: Za zamówienie w TanieAkcesoria.pl można zapłacić przy odbiorze. Oznacza to, że za przesyłkę płatność dokonywana jest w momencie jej otrzymania od kuriera. W przypadku przesyłki “za pobraniem” koszt zamówienia składa się z wartości zamówienia i kosztów transportu, powiększonych o cenę pobrania.

 2. Płatność przelewem na konto bankowe: Zamówienie zostanie skompletowane i wysłane po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym TanieAkcesoria.pl

 3. Płatność gotówką: Zamówienia z formą dostawy “odbiór osobisty” można opłacić gotówką w siedzibie TanieAkcesoria.pl podczas odbioru zamówienia.

 4. Płatność kartą płatniczą: Zamówienie można opłacić kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic przy okazji odbioru osobistego oraz w płatności online.

 5. Płatności PayU: Zamówienia można opłacić online, za pośrednictwem systemu płatniczego PayU.

 6. Płatność ratalna: TanieAkcesoria.pl nie korzysta z systemów ratalnych.

5. Gwarancja i reklamacje

 1. Wszystkie produkty dostępne w TanieAkcesoria.pl są fabrycznie nowe i wolne od wad.

 2. Wszystkie produkty posiadają gwarancję producentów - 6 miesięcy.

 3. Wszystkie produkty w zamówieniach wysyłanych przez TanieAkcesoria.pl są sprawdzane pod względem: zgodności z zamówieniem, stanem fizycznym.

 4. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient może żądać naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy – to ostatnie tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny (termin „wada istotna” oznacza taką wadę, której wystąpienie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem), chyba że TanieAkcesoria.pl niezwłocznie wymieni towar na nowy, pozbawiony wady lub naprawi wadliwy egzemplarz. Klient może żądać zwrotu pieniędzy za zakupiony produkt również, jeżeli przy pierwszej reklamacji z tytułu rękojmi TanieAkcesoria.pl nie wywiąże się ze swych obowiązków, bądź jest to druga lub kolejna reklamacja tego towaru, nawet jeśli dalsze reklamacje dotyczą innej wady towaru.

 5. Reklamowany i zwracany towar po wcześniejszym kontakcie z TanieAkcesoria.pl należy przesłać wraz z wypełnionym “Protokołem reklamacyjnym” pod adres:

  TanieAkcesoria.pl
  al. Piłsudskiego 40 lokal 3
  35-001 Rzeszów

 6. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od chwili ich wpłynięcia do TanieAkcesoria.pl

 7. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, TanieAkcesoria.pl zwróci  równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkt, o podobnych cechach użytkowych.

 8. TanieAkcesoria.pl nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.

 9. Gdy płatność dokonana została kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na tę samą kartę płatniczą klienta.

 10. Protokół reklamacyjny można pobrać tutaj.

6. Zwroty zamówień

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania towaru. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim TanieAkcesoria.pl przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 3. Termin na zwrot wzajemnych świadczeń:

  • TanieAkcesoria.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy dostępny w TanieAkcesoria.pl). TanieAkcesoria.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania.

  • Klient ma obowiązek nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt.

 4. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy prosimy składać w formularzu zwrotu który należy przesłać na adres e-mail bok@tanieakcesoria.pl Do formularza należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie zakupu (paragon lub faktura VAT).

 5. TanieAkcesoria.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient opłacając zamówienie.

 6. Formularz i procedurę zwrotu można pobrać tutaj.

 7. Zwrot kosztów wynikających z odstąpienia od umowy wynoszą: cena zakupionego towaru wraz z najtańszą usługą transportu w sklepie, tj. Paczka w ruchu - 6,99zł.
 8. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej w terminie lub odmówienie jej przyjęcia nie powoduje wygaśnięcia umowy zawartej podczas składania zamówienia. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z przesyłką zwrotną o czym zostanie poinformowany przez Tanieakcesoria.pl.


7. Gwarancja najniższej ceny

 1. Gwarancja najniższej ceny oznacza, że TanieAkcesoria.pl gwarantuje wszystkim swoim klientom, że w dniu dokonania zakupu w TanieAkcesoria.pl, nie będą mogli kupić na polskim rynku w innym sklepie internetowym identycznego produktu w niższej cenie.

 2. Klient który dokonał zakupu w TanieAkcesoria.pl ma możliwość w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zakupu produktu zgłosić swoje zastrzeżenia co do jego ceny.

 3. Gwarancja najniższej ceny dotyczy fabrycznie nowych produktów dostępnych wyłącznie w sklepach internetowych po regularnej cenie, wykluczone z niej są serwisy ogłoszeniowe, serwisy aukcyjne, zakupy grupowe, komisy.

 4. Gwarancja najniższej ceny nie dotyczy produktów z niższą ceną, która zawiera rabaty, promocje i inne obniżki cen produktu, które nie obowiązywały w momencie zakupu produktu przez klienta w TanieAkcesoria.pl oraz produktów oferowanych poniżej ich faktycznej ceny zakupu przez TanieAkcesoria.pl od ich dystrybutorów lub producentów.

 5. W przypadku potwierdzenia przez TanieAkcesoria.pl różnicy w cenie zakupionego produktu w stosunku do tego samego produktu oferowanego w innym sklepie internetowym, klientowi zostanie zwrócona różnica w cenie tego produktu w postaci zasilenia właściwą kwotą konta klienta na stronie TanieAkcesoria.pl umożliwiając tym samym wykorzystanie zgromadzonych środków na zakupy w TanieAkcesoria.pl

 6. Zgłoszenia niższej ceny produktu można dokonać wyłącznie po uprzednim zakupie tego produktu w TanieAkcesoria.pl

 7. Procedura potwierdzenia niższej ceny w innym sklepie internetowym:

  • Klient informuje TanieAkcesoria.pl mailowo na adres: bok@tanieakcesoria.pl o cenie zakupionego produktu która jest niższa podając przy tym link do strony z  produktem o niższej cenie oraz dołączając do e-maila zrzut ekranu tej strony (screenshot). Do przesyłanej wiadomości należy dołączyć zdjęcie lub skan paragonu / faktury VAT wystawionej przez TanieAkcesoria.pl potwierdzającej zakup produktu w TanieAkcesoria.pl

  • TanieAkcesoria.pl weryfikują zgłoszenie klienta i w wypadku potwierdzenia zgłoszenia, zwracają różnicę na konto klienta w TanieAkcesoria.pl

8. Postanowienia końcowe

 1. TanieAkcesoria.pl ponosi odpowiedzialność za stan produktów wprowadzonych do sprzedaży, realizację zamówień, obsługę płatności, zwroty i reklamacje.

 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie TanieAkcesoria.pl

 3. Regulamin TanieAkcesoria.pl znajduje się tutaj.

 4. Formularz Zwrotów TanieAkcesoria.pl znajduje się tutaj

 5. Polityka Prywatności TanieAkcesoria.pl znajduje się tutaj

 6. Informacje o Plikach Cookie i ich wykorzystaniu znajdują się tutaj

 7. Protokół reklamacyjny znajduje się tutaj

 8. Kwestie sporne będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie.

 

9. RODO
 

1. Państwa dane będą przetwarzane przez maksymalnie 12 miesięcy przez tanieakcesoria.pl. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez tanieakcesoria.pl obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez tanieakcesoria.pl. 

Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez tanieakcesoria.pl.


2. W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do:

żądania od tanieakcesoria.pl dostępu do Państwa danych osobowych,
uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Państwu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),
sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.


3. Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wycofana,
zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych,
zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez tanieakcesoria.pl lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych występuje w przypadkach gdy:

kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający tanieakcesoria.pl sprawdzić prawidłowość tych danych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzielili Państwo zgody w przypadku, kiedy była niezbędna), a sprzeciwili się Państwo usunięciu Państwa danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
tanieakcesoria.pl nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
zgłosili Państwo sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie tanieakcesoria.pl są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli zgłoszą Państwo żądanie ograniczenia przetwarzania, tanieakcesoria.pl nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych bez zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaną Państwo o tym poinformowani.5. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu tanieakcesoria.pl nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.6. Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony tanieakcesoria.pl, jeżeli:

przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne oraz
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Tanieakcesoria.pl może, na Państwa żądanie, przesłać Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

7. Tanieakcesoria.pl informuje o tym, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies. Korzystając z  serwisów internetowych tanieakcesoria.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

8. Inspektor Ochrony Danych tanieakcesoria.pl jest do Państwa dyspozycji pod adresem: inspektor@tanieakcesoria.pl


9. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:

PayU S.A., Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 000027439 - operator płatności online

DialCom24 Sp. z o. o. (Przelewy24.pl) z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, numer REGON 634509164, numer NIP 781-173-38-52 – w przypadku korzystania z płatności kartą płatniczą - operator płatności online

Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694708; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł; NIP: 1132567365; REGON: 140220084; - firma świadcząca usługi transportowe wraz ze swoimi partnerami (DPD, InPost, Ruch S.A)

INPOST S A (KRS: 0000536554, NIP: 6793087624, REGON: 122726260) - operator paczkomatów InPost

„RUCH” S.A. ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000020446 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, NIP 526-02-50-475, Regon 011063584 - operator "Paczka w Ruchu"

Baselinker - Sewer Skrzypiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sever – Sewer Skrzypiński wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Bonczyka 4/3, 51-138 Wrocław, NIP: 8951916211, REGON: 022074760

 

Regulamin obowiązuje od 01.08.2017 r. (aktualizacja 01.10.2018)