» Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

Sklep internetowy TanieAkcesoria.pl prowadzony jest przez:

 

Pro3W Sp. jawna
NIP: 5170385941
KRS: 0000711037
Regon: 36904665400000

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny na stronach TanieAkcesoria.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena produktu podana w momencie składania zamówienia.

 2. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, TanieAkcesoria.pl zastrzegają sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie. Zgodnie z art. 543 § 1 i §2 "Kodeksu Cywilnego".

 3. Treść online TanieAkcesoria.pl nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy. Umowa kupna - sprzedaży następuje w momencie otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez TanieAkcesoria.pl.

 4. Klient dokonując zakupu w TanieAkcesoria.pl składa ofertę kupna zgadzając się przy tym dobrowolnie na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie co potwierdza podczas procesu składania zamówienia poprzez zaznaczenie checkboxa “Akceptuję regulamin”.

 5. Jeżeli zaistnieje sytuacja, że danego produktu nie ma na magazynie a TanieAkcesoria.pl nie jest w stanie zamówić produktu u producenta, klient jest bezzwłocznie informowany o przysługującym mu prawie zmiany zamówienia bądź rezygnacji z niego.

 6. Dokonując rejestracji w TanieAkcesoria.pl oraz zapisując się na listę subskrybentów newslettera, klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.

 7. Administratorem danych osobowych jest firma Pro3W Sp. jawna regon:36904665400000

 8. Baza danych klientów TanieAkcesoria.pl jest zgłoszona w GIODO pod nazwą TanieAkcesoria.pl

 9. Utrwalenie i udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie TanieAkcesoria.pl, przesłanie Klientowi na podany adres e-mail podsumowania zamówienia, oraz dołączenia do przesyłki dowodu zakupu.

2. Termin realizacji

Czas realizacji zamówienia jest liczony od potwierdzenia zamówienia do momentu nadania przesyłki do klienta.

 1. Czas realizacji zamówienia jest zależny od dostępności danego produktu na magazynach TanieAkcesoria.pl lub w magazynach producentów.

 2. Zamówienie złożone z produktów o różnym czasie dostawy jest wysyłane po skompletowaniu całości asortymentu.

 3. Zamówienia realizowane i wysyłane są w dni robocze.

 4. TanieAkcesoria.pl mogą wymagać od klienta wpłacenia zaliczki. Wysokość kwoty jest ustalana indywidualnie. Do chwili zaksięgowania zaliczki na koncie bankowym TanieAkcesoria.pl realizacja zamówienia zostanie wstrzymana.

 5. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku braku towaru na magazynie.

 6. Czas dostarczenia przesyłki do klienta składa się z czasu realizacji zamówienia przez TanieAkcesoria.pl oraz czasu dostawy zależnego od wybranej przez klienta w trakcie składania zamówienia firmy przewozowej lub sposobu dostawy.

3. Dostawa towaru

Zamówiony towar można odebrać osobiście w magazynie TanieAkcesoria.pl w Rzeszowie przy al. Piłsudskiego 40 lokal 3 w “CH Ameryka” Warunkiem odbioru jest uprzednie złożenie zamówienia i otrzymanie informacji od TanieAkcesoria.pl o gotowości towaru do odbioru.

 1. Koszty dostawy zamówienia są podawane w momencie składania zamówienia i są zależne od wybranej przez klienta formy dostawy oraz płatności.

 2. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 3. TanieAkcesoria.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu lub jej nieodebrania przez klienta.

 4. W chwili odbioru towaru Klient może sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz sprawdzić jej kompletności w obecności kuriera w którego obecności można sporządzić "Protokół Reklamacji". Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, w tym ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.

 5. Jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało zauważone po odjeździe kuriera klient powinien zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji".

4. Sposób płatności

 1. Płatność przy odbiorze: Za zamówienie w TanieAkcesoria.pl można zapłacić przy odbiorze. Oznacza to, że za przesyłkę płatność dokonywana jest w momencie jej otrzymania od kuriera. W przypadku przesyłki “za pobraniem” koszt zamówienia składa się z wartości zamówienia i kosztów transportu, powiększonych o cenę pobrania.

 2. Płatność przelewem na konto bankowe: Zamówienie zostanie skompletowane i wysłane po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym TanieAkcesoria.pl

 3. Płatność gotówką: Zamówienia z formą dostawy “odbiór osobisty” można opłacić gotówką w siedzibie TanieAkcesoria.pl podczas odbioru zamówienia.

 4. Płatność kartą płatniczą: Zamówienie można opłacić kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic przy okazji odbioru osobistego oraz w płatności online.

 5. Płatności PayU: Zamówienia można opłacić online, za pośrednictwem systemu płatniczego PayU.

 6. Płatność ratalna: TanieAkcesoria.pl nie korzysta z systemów ratalnych.

5. Gwarancja i reklamacje

 1. Wszystkie produkty dostępne w TanieAkcesoria.pl są fabrycznie nowe i wolne od wad.

 2. Wszystkie produkty posiadają gwarancję producentów.

 3. Wszystkie produkty w zamówieniach wysyłanych przez TanieAkcesoria.pl są sprawdzane pod względem: zgodności z zamówieniem, stanem fizycznym.

 4. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient może żądać naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy – to ostatnie tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny (termin „wada istotna” oznacza taką wadę, której wystąpienie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem), chyba że TanieAkcesoria.pl niezwłocznie wymieni towar na nowy, pozbawiony wady lub naprawi wadliwy egzemplarz. Klient może żądać zwrotu pieniędzy za zakupiony produkt również, jeżeli przy pierwszej reklamacji z tytułu rękojmi TanieAkcesoria.pl nie wywiąże się ze swych obowiązków, bądź jest to druga lub kolejna reklamacja tego towaru, nawet jeśli dalsze reklamacje dotyczą innej wady towaru.

 5. Reklamowany i zwracany towar po wcześniejszym kontakcie z TanieAkcesoria.pl należy przesłać wraz z wypełnionym “Protokołem reklamacyjnym” pod adres:

  TanieAkcesoria.pl
  al. Piłsudskiego 40 lokal 3
  35-001 Rzeszów

 6. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od chwili ich wpłynięcia do TanieAkcesoria.pl

 7. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, TanieAkcesoria.pl zwróci  równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkt, o podobnych cechach użytkowych.

 8. TanieAkcesoria.pl nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.

 9. Gdy płatność dokonana została kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na tę samą kartę płatniczą klienta.

 10. Protokół reklamacyjny można pobrać tutaj.

6. Zwroty zamówień

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania towaru. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim TanieAkcesoria.pl przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 3. Termin na zwrot wzajemnych świadczeń:

  • TanieAkcesoria.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy dostępny w TanieAkcesoria.pl). TanieAkcesoria.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania.

  • Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa TanieAkcesoria.pl (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy dostępny w TanieAkcesoria.pl).

  • Klient ma obowiązek nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt.

 4. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy prosimy składać w formularzu zwrotu który należy przesłać na adres e-mail bok@tanieakcesoria.pl Do formularza należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie zakupu (paragon lub faktura VAT).

 5. TanieAkcesoria.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient opłacając zamówienie.

 6. Formularz i procedurę zwrotu można pobrać tutaj.

 7. Zwrot kosztów wynikających z odstąpienia od umowy wynoszą: cena zakupionego towaru wraz z najtańszą usługą transportu w sklepie, tj. Paczka w ruchu - 5,99zł.
 8. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej w terminie lub odmówienie jej przyjęcia nie powoduje wygaśnięcia umowy zawartej podczas składania zamówienia. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z przesyłką zwrotną o czym zostanie poinformowany przez Tanieakcesoria.pl.


7. Gwarancja najniższej ceny

 1. Gwarancja najniższej ceny oznacza, że TanieAkcesoria.pl gwarantuje wszystkim swoim klientom, że w dniu dokonania zakupu w TanieAkcesoria.pl, nie będą mogli kupić na polskim rynku w innym sklepie internetowym identycznego produktu w niższej cenie.

 2. Klient który dokonał zakupu w TanieAkcesoria.pl ma możliwość w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zakupu produktu zgłosić swoje zastrzeżenia co do jego ceny.

 3. Gwarancja najniższej ceny dotyczy fabrycznie nowych produktów dostępnych wyłącznie w sklepach internetowych po regularnej cenie, wykluczone z niej są serwisy ogłoszeniowe, serwisy aukcyjne, zakupy grupowe, komisy.

 4. Gwarancja najniższej ceny nie dotyczy produktów z niższą ceną, która zawiera rabaty, promocje i inne obniżki cen produktu, które nie obowiązywały w momencie zakupu produktu przez klienta w TanieAkcesoria.pl oraz produktów oferowanych poniżej ich faktycznej ceny zakupu przez TanieAkcesoria.pl od ich dystrybutorów lub producentów.

 5. W przypadku potwierdzenia przez TanieAkcesoria.pl różnicy w cenie zakupionego produktu w stosunku do tego samego produktu oferowanego w innym sklepie internetowym, klientowi zostanie zwrócona różnica w cenie tego produktu w postaci zasilenia właściwą kwotą konta klienta na stronie TanieAkcesoria.pl umożliwiając tym samym wykorzystanie zgromadzonych środków na zakupy w TanieAkcesoria.pl

 6. Zgłoszenia niższej ceny produktu można dokonać wyłącznie po uprzednim zakupie tego produktu w TanieAkcesoria.pl

 7. Procedura potwierdzenia niższej ceny w innym sklepie internetowym:

  • Klient informuje TanieAkcesoria.pl mailowo na adres: bok@tanieakcesoria.pl o cenie zakupionego produktu która jest niższa podając przy tym link do strony z  produktem o niższej cenie oraz dołączając do e-maila zrzut ekranu tej strony (screenshot). Do przesyłanej wiadomości należy dołączyć zdjęcie lub skan paragonu / faktury VAT wystawionej przez TanieAkcesoria.pl potwierdzającej zakup produktu w TanieAkcesoria.pl

  • TanieAkcesoria.pl weryfikują zgłoszenie klienta i w wypadku potwierdzenia zgłoszenia, zwracają różnicę na konto klienta w TanieAkcesoria.pl

8. Postanowienia końcowe

 1. TanieAkcesoria.pl ponosi odpowiedzialność za stan produktów wprowadzonych do sprzedaży, realizację zamówień, obsługę płatności, zwroty i reklamacje.

 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie TanieAkcesoria.pl

 3. Regulamin TanieAkcesoria.pl znajduje się tutaj.

 4. Formularz Zwrotów TanieAkcesoria.pl znajduje się tutaj

 5. Polityka Prywatności TanieAkcesoria.pl znajduje się tutaj

 6. Informacje o Plikach Cookie i ich wykorzystaniu znajdują się tutaj

 7. Protokół reklamacyjny znajduje się tutaj

 8. Kwestie sporne będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie.

 

Regulamin obowiązuje od 01.08.2017 r. (aktualizacja 30.01.2018)


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl